Privacyverklaring

LinQ Event Group LinQ Event Group, gevestigd aan Energiestraat 2b 5961 PT Horst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

L!nQ Event Group


Energiestraat 2b
5961 PT Horst
085 486 4640

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

LinQ Event Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de verschillende doeleinden die u hier kunt vinden:

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

LinQ Event Group verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@linqeventgroup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LinQ Event Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

4. Geautomatiseerde besluitvorming

LinQ Event Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LinQ Event Group) tussen zit.

5.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LinQ Event Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Analytics:

Doeleinde: Analyse van web gedrag
Gegevens: Surfgedrag op website LEG, uw geschatte locatie, uw geschatte leeftijd, het vermoedelijke geslacht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Contactformulier:

Doeleinde: Een op maat gemaakte offerte of reactie op uw vraag
Gegevens: Naam, emailadres, telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Personeelsgegevens:

Doeleinden:Personeelsadministratie
Gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, BSN
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Fiscale bewaarplicht van 7 jaar

Sollicitatiegegevens:

Doeleinden: Sollicitatie traject starten
Gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: 180 dagen

Cliëntgegevens:

Doeleinden: Diensten aanbieden en financieel afronden
Gegevens: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Fiscale bewaarplicht van 7 jaar

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

LinQ Event Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LinQ Event Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LinQ Event Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LinQ Event Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De cookies die wij plaatsen:

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Het opslaan en updaten van de unieke waarde van een paginabezoek
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat_UA-16512339-9
Functie: Het opslaan en updaten van unieke waardes gegenereerd tijdens een paginabezoek
Bewaartermijn: seconden

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Unieke bezoekers identificeren en koppelen aan een willekeurig gegenereerd nummer. Deze cookie is automatisch aan elke pagina verbonden en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagne- waarde te bepalen in google analytics
Bewaartermijn: 2 jaar

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LinQ Event Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@linqeventgroup.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LinQ Event Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LinQ Event Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@linqeventgroup.nl